Publikációk (A teljes publikációs lista az MTMT-ben.)

Megjelent könyvfejezetek

 1. Bognár József, Révész László (2009): Testnevelés tantervek. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémia Kiadó. Budapest. 668-672.
 2. Bognár József, Trzaskoma-Bicséry Gabriella, Révész László (2009): Az élsport, sporttehetség, tehetséggondozás. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémia Kiadó. Budapest. 711-733.
 3. Bognár József, Trzaskoma-Bicséry Gabriella, Révész László (2009): A kiválasztás. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémia Kiadó. Budapest. 733-741.
 4. Géczi Gábor, Bognár József, Oláh Zsolt, Révész László, Tóth László (2009): Beválás és tehetséggondozás az ifjúsági jégkorongozók motoros és pszichikai jellemzőinek vizsgálata alapján. In: Bognár József (szerk): Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás köréből. Magyar Sporttudományi Társaság. Budapest. 249-261.
 5. Bognár József, Géczi Gábor, Révész László, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Koltai Miklós, Vincze Géza (2009): Magyarországi csapatsportok tehetségkiválastásának összehasonlítása. In: Bognár József (szerk): Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás köréből. Magyar Sporttudományi Társaság. Budapest. 237-248.
 6. Révész László, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Bognár József, (2009): Sporttehetség: elméletek és jellemző jegyek a szakirodalomban. In: Bognár József (szerk): Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás köréből. Magyar Sporttudományi Társaság. Budapest. 76-98.

Megjelent közlemények hazai folyóiratokban

 1. Révész László, Csáki István, Bognár József, Selmeci Barbara, Márkus Emese, Tóth László (2013): Pszichés tényezők vizsgálata válogatott triatlon versenyzőknél. Magyar Sporttudományi Szemle, 14. évf. 56. 19-28.
 2. Csáki István, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Zalai Dávid, Mór Ottó, Révész László, Géczi Gábor (2013): A sportágválasztás, a tehetséggondozás és az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata elit, utánpótlás korú labdarúgók körében, Magyar Sporttudományi Szemle, 14. évf. 55. 9-16.
 3. Révész László, Bognár József, Csáki István, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella (2013): Az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata az úszás sportágban. Magyar Pedagógia. 113. évf. 1. 53-72.
 4. Csáki István, Bognár József, Révész László, Géczi Gábor (2013): Elméletek és gyakorlatok a tehetséges labdarúgó kiválasztásához és beválásához. Magyar Sporttudományi Szemle. 1. 14. évf. 53. 26-35. 12-18.
 5. Révész László, Bognár József, Sós Csaba, Biró Melinda, Szájer Péter (2012): A sportágválasztást meghatározó tényezők elemzése versenyszerű úszóknál. Magyar Sporttudományi Szemle. 1. 13. évf. 49. 26-35.
 6. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor, Sós Csaba (2011): A motivációs környezet vizsgálata úszásban. Kalokagathia, 2-4. 206-217.
 7. Géczi Gábor, Bognár József, Révész László, Benczenleitner Ottó, Velenczei Attila (2011): Utánpótláskorú jégkorongozók sportmotivációi és az általuk észlelt motivációs környezet hatása a menedzseri környezetre. Kalokagathia, 2-4. 148-158.
 8. Révész László, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Kovács T. László (2009): A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2) kérdőív hazai alkalmazásának első tapasztalatai. Kalokagathia, 2-3. 147-163.
 9. Kiszela Kinga, Révész László, Bognár József (2008): Hiperaktív gyermekek a testnevelésórán. Kalokagathia, 1. 60-73.
 10. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor (2007): Kiválasztás, tehetség és pedagógiai értékek az úszásban. Új Pedagógiai Szemle, 4. 45-53.
 11. Bognár József, Trzaskoma- Bicsérdy Gabriella, Révész László, Géczi Gábor (2006): A szülők szerepe a sporttehetség gondozásban. Kalokagathia, 1-2. 86-95.
 12. Trzaskoma Bicsérdy Gabriella, Bognár József, Révész László (2006): Sportágválasztás az általános iskolában. Magyar Sporttudományi Szemle, 1. 21-26.
 13. Révész László, Bognár József (2006): Az úszásoktatás a rendszerváltást követő tantervekben. Iskolakultúra, 3. 34-43.
 14. Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Tóth László (2005): A sporttehetség megközelítési módjai. Magyar Edző, 4. 5-8.
 15. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor, Benczenleitner Ottó (2005): Tehetség meghatározás, sportágválasztás és kiválasztás három egyéni sportágban. Magyar Sporttudományi Szemle, 4. 17-24.
 16. Gábor Géczi, László Révész, József Bognár, Géza Vincze, Ottó Benczenleitner (2005): Talent and talent development in sports: The issue of five sports. Kalokagatia 3. p. 113-124. (angol nyelven)
 17. Révész László (2004) Két tipikus úszórajt összehasonlító elemzése. Iskolai testnevelés és Sport, 19. 18-21.

Megjelent közlemények nemzetközi folyóiratokban

 1. Kinga Kiszela, József Bognár, László Révész, Judit Lencse (2013): Apperance of Special Education Needs in Higher Education: Hungarian and Polish Physical Education Teacher Education Students’ Knowledge nad information about ADHD. Studia UBB Educatio Artis Gymn. LVIII, 3. 87-101.
 2. Ottó Benczenleitner, József Bognár, László Révész, Judit Paksi, István Csáki, Gábor Géczi (2013): Motivation and motivational climate among elite hammer throwers. Biomedical Human Kinetics, 5. 6-10.
 3. Gabriella Trzaskoma-Bicsérdy, József Bognár, László Révész, Gábor Géczi (2007): The coach-athlete relationship in successful hungarian individual sports. Internation Journal of Sport Science and Coaching, 2,4. 484-495.
 4. Melinda Bíró, Balázs Fügedi, László Révész (2007): The Role of Teaching Swimming in the Formation of a Conscious Healthy Lifestyle: A Case Report. International Journal of Aquatic Research and Education,1, 3. 269-285.
 5. Melinda Bíró, Edit N. Biróné, Balázs Fügedi, László Révész, Béla Szabó, László Honfi (2007): Examination of teaching learning process in swimming applying Chaffers’ system of interaction categories. Educational Research and Reviews, 2,4. 64-73.
 6. Laszlo Revesz, Jozsef Bognar, Marina I. Salvara, Szilvia Gita and Melinda Biro (2007): Curriculum Development for Teaching Swimming in Hungary. International Journal of Aquatic Research and Education, 1, 2. 169-178.

Referátum, konferencia-beszámoló

 1. Révész László, Géczi Gábor, Bognár József (2007): Alapértékek a tehetséges gyermekek oktatásában. Magyar Sporttudományi Szemle, 29. 57.
 2. Révész László (2005): Howard Gardner: Többszörös intelligencia és oktatás. Iskolai Testnevelés és Sport, 25. 28-29.

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent előadások teljes terjedelemben

 1. László Révész, József Bognár, Gábor Géczi (2005): Pedagogical values reflected in elite sports: The case of talent. Official CD-ROM, 10th Annual Congress (ECSS), Belgrade, Serbia. 13-16 July, 2005. p. 225.

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent előadások absztraktjai

 1. Laszlo Revesz, Jozsef Bognar, Gabor Geczi, Gabriella Trzaskoma-Bicserdy, Laszlo Kovacs T. (2011): The Hungarian Adaptation of Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (H-PMCSQ-2). In: Book of Abstracts. 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, UK. 06-09 July 2011. Ed. N. Tim Cable, Keith George. ISBN 978-09568903-0-6. p. 94.
 2. Laszlo Revesz, Jozsef Bognar, Gabor Geczi, Gabriella Trzaskoma-Bicserdy, Csaba Sós (2011): Influential factors of choosing sport in childhood. In: Book of Abstracts. 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, UK. 06-09 July 2011. Ed. N. Tim Cable, Keith George. ISBN 978-09568903-0-6. p. 151.
 3. Jozsef Bognar, Zsolt Olah, Laszlo Revesz, Laszlo Kovacs T., Balazs Fugedi, (2011): Middle Shool Pupils on the Purpose and Evaluation of Phisical Education. In: Book of Abstracts. 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, UK. 06-09 July 2011. Ed. N. Tim Cable, Keith George. ISBN 978-09568903-0-6. p. 91.
 4. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor, Bicsérdy Gabriella (2007): The role of deliberate practice in swimming. In: Book of Abstracts, 12st Annual Congress of the ECSS Jyväskylä, Finland. 11-14 July 2007. Ed.: Jouni Kallio, Paavo V. Komi, Jyrki Komulainen, Janne Avela. ISBN 978-951-790-242-7. p. 76.
 5. József Bognár, Gábor Géczi, László Révész (2006): Talent Indentification in Sport: Challenges And Obscales. In: Programme and Book of Abstracts. 10th Conference of the European Counsil for High Ability. Lahti, Finland, September 13-16, 2006. p. 63.
 6. Révész László, Trzaskoma- Bicsérdy Gabriella, Bognár József, Géczi Gábor, (2006): Talent Indentification And Selection: The Case of Five Indivdual Sports. In: Programme and Book of Abstracts. 10th Conference of the European Counsil for High Ability. Lahti, Finland, September 13-16, 2006. p.64.
 7. Gábor Géczi, József Bognár, László Révész, László Tóth (2006): Team Sports Talent In Hungary. In: Programme and Book of Abstracts. 10th Conference of the European Counsil for High Ability. Lahti, Finland, September 13-16, 2006. p. 64.
 8. Révész L., Trzaskoma-Bicsérdy G., Bognar J., Géczi G. (2006): High Ability and talent identification in swimming, wrestling and gimnastics. In: Book of Abstracts, 11st Annual Congress of the ECSS Laussanne, Switzerland 05-08 July 2006. Ed.: Hoppeler H., Reilly T., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S. ISBN 3-939390-35-6. p. 86.
 9. László Révész, József Bognár (2005): Role and Position of Swimming in Hungarian Curriculum. Abstract Book AIESEP Word Congress 2005. p. 274.
 10. László Révész, József Bognár, Gábor Géczi (2005): Pedagogical values reflected in elite sports: The case of talent. Abstract Book, 10th Annual Congress (ECSS), Belgrade, Serbia. July 13-16, 2005. p. 225.
 11. Gábor Géczi, László Révész, József Bognár, (2005): Selection and managment of talent in ice hockey. Abstract Book, 10th Annual Congress (ECSS), Belgrade, Serbia. July 13-16, 2005. p.364.

Hazai konferencia kiadványban megjelent előadások teljes terjedelemben

 1. Géczi Gábor, Bognár József, Oláh Zsolt, Révész László, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella (2007): Kiválasztás és beválás az U-18-as jégkorong válogatottnál. In.: Bendiner Nóra, Bognár József (szerk): VI. Országos Sporttudományi Kongresszus Tanulmánykötet I. Magyar Sporttudományi Társaság. 167-170.
 2. Révész László, Bognár József (2007): Az Ericsson-i tehetségelmélet vizsgálata úszásban. In: Bendiner Nóra, Bognár József (szerk): VI. Országos Sporttudományi Kongresszus Tanulmánykötet II. Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest. 126-133.
 3. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor (2005): Sportszakemberek a sportágválasztásról, kiválasztásról és az alkalmazott pedagógiai módszerekről. Apáczai Napok Konferencia Tanulmánykötet, Győr. 565-568.
 4. Géczi Gábor, Révész László (2005): Jégkorong siker és tehetség a két világháború közötti Magyarországon. Tavaszi Szél Konferencia Tanulmánykötet, Debrecen. 116-120.
 5. Révész László, Géczi Gábor, Vincze Géza (2005): Sportszakemberek az utánpótlás korúak tehetségéről, az alkalmazott pedagógiai módszerekről és a kommunikációról. Debrecen, Tavaszi Szél Konferencia Tanulmánykötet. 332-336.

Hazai konferencia kiadványban megjelent előadások absztraktjai

 1. Rétsági Erzsébet, Boronyai Zoltán, Vass Zoltán, Révész László, Csányi Tamás (2014): A sport, a fizikai aktivitás iskolai támogatottságáról, kommunikációjáról - az intézményvezető véleménye alapján. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. évf. 58. sz. 56-57.
 2. Csányi Tamás, Vass Zoltán, Boronyai Zoltán, Révész László, Rétsági Erzsébet (2014): A mindennapos testnevelésről - intézményvezetők körében végzett kutatás alapján, avagy adatok a teremkapacitásról és a testnevelés óra minőségét befolyásoló tényezőkről. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. évf. 58. sz. 24-25.
 3. Boronyai Zoltán, Vass Zoltán, Rétsági Erzsébet, Csányi Tamás, Révész László (2014): 14 -18 éves tanulók attitűdje a testnevelés órával és a testnevelővel kapcsolatban. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. évf. 58. sz. 22-23.
 4. Révész László, Boronyai Zoltán, Rétsági Erzsébet, Vass Zoltán, Csányi Tamás (2014): A testnevelés oktatás módszertani kérdései a mindennapos testnevelés fényében. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. évf. 58. sz. 57.
 5. Révész László, Csáki István (2013): A digitális kompetenciák felmérése testkulturális képzésben részt vevő egyetemi hallgatóknál, 2013. november 14-15. 43. Mozgásbiológia Konferencia, Absztrakt Kötet, 43.
 6. Csáki István, Bognár József, Nagy Enikő, Szájer Páter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László (2013): A tehetséggondozás több szempontú vizsgálata U19-es akadémiai labdarúgók körében. X. Országos Sporttudományi Kongresszus, 2013. május 30-június 1. Nyíregyháza. Magyar Sporttudományi Szemle, 14. évf. 54. sz. 22.
 7. Révész László, Csáki István, Géczi Gábor, Bognár József (2013): Az edző-sportoló kapcsolat az úszás sportágban. X. Országos Sporttudományi Kongresszus, 2013. május 30-június 1. Nyíregyháza. Magyar Sporttudományi Szemle, 14. évf. 54. sz. 48.
 8. Zalai Dávid, Csáki István, Bognár József, Révész László, Géczi Gábor, Szalai László (2012): Funkcionalitás és a motivációs hatások vizsgálata Elit utánpótlás korú labdarúgók körében. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. Magyar Sporttudományi Szemle, 13. évf. 50. sz. 77.
 9. Géczi Gábor, Velenczei Attila, Bognár József, Révész László, Csáki István, Benczelnelitner Ottó (2012): A hazai jégkorongozók motoros képességeinek fejlesztése az NHL Draft protokoljának tükrében. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. Magyar Sporttudományi Szemle, 13. évf. 50. sz. 33.
 10. Csáki István, Bognár József, Révész László, Géczi Gábor, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella (2012): Labdarúgók kiválasztása és fejlesztése az OTP-MOL Bozsik program alapján. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. Magyar Sporttudományi Szemle.2. 13. évf. 50. 27.
 11. Révész László, Bognár József, Csáki István, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Géczi Gábor (2012): A triatlon sportágban alkalmazott felkészítési rendszer elemzése. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. Magyar Sporttudományi Szemle.2. 13. évf. 50. 60.
 12. Révész László (2011): Tehetséggondozás a triatlonban: fejlesztési lehetőségek az utánpótlás nevelés központi rendszerében. 2011. október 27-28. V. Országos Edzői Kongresszus, Pécs. Magyar Edző, 53.
 13. Géczi Gábor, Bognár József, Révész László, Benczenleitner Ottó, Velenczei Attila (2011): Tehetségfaktorok megjelenési formái jégkorongozóknál. 2011. május 18-20. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr.
 14. Révész László, Bognár József (2011): Utánpótlás korú válogatott triatlonversenyzők egyes pszichés jellemzői. 2011. május 18-20. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. 68. Magyar Sporttudományi Szemle. 35.
 15. Kiszela Kinga, Bognár József, Révész László, Jávori Ildikó (2011): Óvodás korú gyermekek mozgásos állapotfelmérésének eredményei az Eleven Team Alapítványnál: Mozgáskoordinációs zavarok és az iskolaéretlenség összefüggései. 2011. május 18-20. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. 47.
 16. Révész László, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Bognár József, Géczi Gábor (2006): Ellentétes nézőpontok a sporttehetség megközelítés elméletében. 2006. április 27-28. 36. Mozgásbiológiai Konferencia, Előadás kivonatok. Budapest. 10.
 17. Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Kiszela Kinga (2006): A sportágválasztás, kiválasztás és a tehetséggondozás kérdéseinek vizsgálata hat sportágban. 2006. október 12-14. Apáczai Napok Konferencia, Győr.
 18. Révész László, Géczi Gábor (2005): Sportszakemberek az utánpótlás korúak tehetségéről, az alkalmazott pedagógiai módszerekről és a kommunikációról. Absztrakt kötet, Tavaszi Szél Konferencia. Debrecen. 332-336.
 19. Géczi Gábor, Révész László (2005): Jégkorong siker és tehetség a két világháború közötti Magyarországon. Absztrakt kötet, Tavaszi Szél Konferencia. Debrecen. 116-120.
 20. Révész László, Géczi Gábor (2005): A tehetség fogalmának értelmezése különböző sportágak esetében. VII. PhD. Tudományos Napok, SOTE, Budapest. 35.
 21. Révész László (2005): Pedagógiai értékek tükröződése az eredményorientált úszósportban. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Nyíregyháza. 14.
 22. Révész László, Bognár József (2004): Pedagógiai értékek tükröződése az eredményorientált úszósportban. XIV. Mozgásbiológiai Konferencia, TF, Budapest. 30.
 23. Baumgartner Eszter, Révész László, Géczi Gábor, Bognár József (2004): Tehetséggondozás komplex megközelítésben: az edző-sportoló kommunikációs szerepe a folyamatban. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA, Budapest. 160.
 24. Révész László, Szilágyi Tibor (2003): Két tipikus úszórajt összehasonlító elemzése. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Győr. 27-28.
 25. Révész László, Szilágyi Tibor (2002): A csukarajt és a repülőrajt összehasonlító elemzése. Tudományos Diákköri Konferencia, TF, Budapest. 16-17.
 26. Révész László, Szilágyi Tibor (2002) Úszórajtok biomechanikai, kinematikai összehasonlítása. Tudományos Diákköri Konferencia, TF, Budapest. 14-15.

Hazai folyóiratokban megjelent előadások absztraktjai

 1. Révész László, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Kovács T. László (2009): A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2) kérdőív hazai alkalmazásának első tapasztalatai. 2009. május 27-29. VII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest. Magyar Sporttudományi Szemle. 10. évf. 38. sz. 47.
 2. Révész László, Bognár József (2007): Az Ericsson-i elmélet vizsgálata úszásban. 2007. október 28-30.VI. Országos Sporttudományi Kongresszus, Eger. Magyar Sporttudományi Szemle. 8. évf. 31. sz. 41.
 3. Révész László, Bognár József (2005): Az úszás helye és szerepe a tantervekben. Magyar Sporttudományi Szemle. 6. évf. 23. 46.