Előadások

Nemzetközi kongresszuson elhangzott előadás

 1. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor, Trzaskoma- Bicsérdy Gabriella, (2007): The Role of Deliberate Practice in Swimming. 12th Annual Congress of the ECSS, Jyväskylä, Finnland. 11-14. July 2007.
 2. József Bognár, Gábor Géczi, László Révész (2006): Talent Indentification in Sport: Challenges And Obscales. 10th Conference of the European Counsil for High Ability. Lahti, Finland, 13-16 September 2006.
 3. Révész László, Trzaskoma- Bicsérdy Gabriella, Bognár József, Géczi Gábor, (2006): Talent Indentification And Selection: The Case of Five Indivdual Sports. 10th Conference of the European Counsil for High Ability. Lahti, Finland, 13-16 September 2006.
 4. Gábor Géczi, József Bognár, László Révész, László Tóth (2006): Team Sports Talent In Hungary. 10th Conference of the European Counsil for High Ability. Lahti, Finland, 13-16 September 2006.
 5. Laszlo Revesz, Jozsef Bognar, Gabor Geczi, Gabriella Trzaskoma-Bicserdy, Laszlo Kovacs T. (2011): The Hungarian Adaptation of Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (H-PMCSQ-2). 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, UK. 06-09 July 2011.
 6. Laszlo Revesz, Jozsef Bognar, Gabor Geczi, Gabriella Trzaskoma-Bicserdy, Csaba Sós (2011): Influential factors of choosing sport in childhood. 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, UK. 06-09 July 2011.
 7. Jozsef Bognar, Laszlo Kovacs T., Balazs Fugedi, Laszlo Revesz (2011): Middle Shool Pupils on the Purpose and Evaluation of Phisical Education. 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, UK. 06-09 July 2011.
 8. Révész László, Trzaskoma- Bicsérdy Gabriella, Bognár József, Géczi Gábor (2006): High Ability and Talent Identification in Swimming, Wrestling and Gymnastics. 11th Annual Congress of the ECSS, Lausanne, Switzerland. 05-08. July 2006.
 9. Révész László, Bognár József (2005): Role and Position of Swimming in Curriculum. AIESEP Word Congress 2005, Lisboa, Portugal. 17-20 november 2005.
 10. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor (2005): Pedagogical values reflected in elite sports: The case of talent. 10th Annual Congress ECSS, Belgrade, Serbia. 13-16 July 2005.
 11. Gábor Géczi, László Révész, József Bognár, (2005): Selection and managment of talent in ice hockey. 10th Annual Congress of the ECSS, Belgrade, Serbia. 13-16 July, 2005.

Előadások (magyar nyelven)

 1. 1. Rétsági Erzsébet, Boronyai Zoltán, Vass Zoltán, Révész László, Csányi Tamás (2014): A sport, a fizikai aktivitás iskolai támogatottságáról, kommunikációjáról - az intézményvezető véleménye alapján. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen.
 2. 2. Csányi Tamás, Vass Zoltán, Boronyai Zoltán, Révész László, Rétsági Erzsébet (2014): A mindennapos testnevelésről - intézményvezetők körében végzett kutatás alapján, avagy adatok a teremkapacitásról és a testnevelés óra minőségét befolyásoló tényezőkről. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen.
 3. 3. Boronyai Zoltán, Vass Zoltán, Rétsági Erzsébet, Csányi Tamás, Révész László (2014): 14 -18 éves tanulók attitűdje a testnevelés órával és a testnevelővel kapcsolatban. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen.
 4. 4. Révész László, Boronyai Zoltán, Rétsági Erzsébet, Vass Zoltán, Csányi Tamás (2014): A testnevelés oktatás módszertani kérdései a mindennapos testnevelés fényében. 2014. június 5-7. XI. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Debrecen.
 5. 5. Révész László, H. Ekler Judit, Fügedi Balázs, Polgár Tibor (2014): A tanár-diák kapcsolat vizsgálata a testnevelésben. 2014. május 8. IX. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia, Baja.
 6. 6. Révész László, Csáki István, Géczi Gábor, Bognár József (2013): Az edző-sportoló kapcsolat az úszás sportágban. 2013. május 30- június 1. X. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Nyíregyháza.
 7. 7. Csáki István, Bognár József, Nagy Enikő, Szájer Páter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László (2013): A tehetséggondozás több szempontú vizsgálata U19-es akadémiai labdarúgók körében. 2013. május 30-június 1. X. Országos Sporttudományi Kongresszus, Nyíregyháza.
 8. 8. Révész László, Csáki István (2013): A digitális kompetenciák felmérése testkultúrális képzésben részt vevő egyetemi hallgatóknál, 2013. november 14-15. 43. Mozgásbiológia Konferencia, Budapest.
 9. Zalai Dávid, Csáki István, Bognár József, Révész László, Géczi Gábor, Szalai László (2012): Funkcionalitás és a motivációs hatások vizsgálata Elit utánpótlás korú labdarúgók körében. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged.
 10. Géczi Gábor, Velenczei Attila, Bognár József, Révész László, Csáki István, Benczelnelitner Ottó (2012): A hazai jégkorongozók motoros képességeinek fejlesztése az NHL Draft protokoljának tükrében. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged.
 11. Csáki István, Bognár József, Révész László, Géczi Gábor, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella (2012): Labdarúgók kiválasztása és fejlesztése az OTP-MOL Bozsik program alapján. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged.
 12. Révész László, Bognár József, Csáki István, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Géczi Gábor (2012): A triatlon sportágban alkalmazott felkészítési rendszer elemzése. 2012. május 24-26. IX. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szeged. (prezentáció)
 13. Révész László (2011): Tehetséggondozás a triatlonban: fejlesztési lehetőségek az utánpótlás nevelés központi rendszerében. 2011. október 27-28. V. Országos Edzői Kongresszus, Pécs (prezentáció)
 14. Géczi Gábor, Bognár József, Révész László, Benczenleitner Ottó, Velenczei Attila (2011): Tehetségfaktorok megjelenési formái jégkorongozóknál. 2011. május 18-20. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr.
 15. Révész László Bognár József (2011): Utánpótlás korú válogatott triatlonversenyzők egyes pszichés jellemzői. 2011. május 18-20. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. (prezentáció)
 16. Kiszela Kinga, Bognár József, Révész László, Jávori Ildikó (2011): Óvodás korú gyermekek mozgásos állapotfelmérésének eredményei az Eleven Team Alapítványnál: Mozgáskoordinációs zavarok és az iskolaéretlenség összefüggései. 2011. május 18-20. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. Magyar Sporttudományi Szemle. 47.
 17. Révész László (2009): A sportágválasztást befolyásoló tényezők vizsgálata és iskolai vonatkozásai az úszás példáján. 2009. november 19-20. VIII. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia, Baja. (prezentáció)
 18. Révész László, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Kovács T. László (2009): A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2) kérdőív hazai alkalmazásának első tapasztalatai. 2009. május 27-29. VII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest. (prezentáció)
 19. Révész László (2008): Az edző-sportoló kapcsolat jellemző jegyei. 2008. június 18. MSTT „Sport és Nevelés” Konferencia, TF, Budapest. (prezentáció)
 20. Révész László, Bognár József (2007): Az Ericsson-i elmélet vizsgálata úszásban. 2007. október 28-30.VI. Országos Sporttudományi Kongresszus, Eger.
 21. Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Kiszela Kinga (2006): A sportágválasztás, kiválasztás és a tehetséggondozás kérdéseinek vizsgálata hat sportágban. 2006. október 12-14. Apáczai Napok Konferencia, Győr.
 22. Révész László, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Bognár József, Géczi Gábor (2006): Ellentétes nézőpontok a sporttehetség megközelítés elméletében. 2006. április 27-28. 36. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest.
 23. Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Vincze Géza, Benczenleitner Ottó (2005): Sportszakemberek a sportágválasztásról, kiválasztásról és az alkalmazott pedagógiai módszerekről. 2005. október 20-22. Apáczai Napok Konferencia, Győr.
 24. Révész László, Géczi Gábor (2005): Sportszakemberek az utánpótlás korúak tehetségéről, az alkalmazott pedagógiai módszerekről és a kommunikációról. 2005. május 5-7. Tavaszi Szél Konferencia. Debrecen.
 25. Géczi Gábor, Révész László (2005): Jégkorong siker és tehetség a két világháború közötti Magyarországon. 2005. május 5-7. Tavaszi Szél Konferencia. Debrecen.
 26. Révész László, Géczi Gábor (2005): A tehetség fogalmának értelmezése különböző sportágak esetében 2005. április 14-15. VII. PhD. Tudományos Napok, Budapest
 27. Révész László (2005): Pedagógiai értékek tükröződése az eredményorientált úszósportban. 2005. március 23-24. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, PhD. szekció Nyíregyháza
 28. Révész László, Bognár József (2004): Pedagógiai értékek tükröződése az eredményorientált úszósportban. 2004. december 3. 35. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest
 29. Baumgartner Eszter, Révész László, Géczi Gábor, Bognár József (2004): Tehetséggondozás komplex megközelítésben: az edző-sportoló kommunikációs szerepe a folyamatban. 2004. október 20. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA, Budapest
 30. Révész László, Szilágyi Tibor (2003): Két tipikus úszórajt összehasonlító elemzése. 2003. április 12. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Győr I. hely
 31. Révész László, Szilágyi Tibor (2002): A csukarajt és a repülőrajt összehasonlító elemzése. 2002. november 21. Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest
 32. Révész László, Szilágyi Tibor (2002) Úszórajtok biomechanikai, kinematikai összehasonlítása. 2002. február 28. Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest

Poszter (magyar nyelven)

 1. Csáki István, Bognár József, Nagy Enikő, Szájer Páter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László (2013): A tehetséggondozás több szempontú vizsgálata U19-es akadémiai labdarúgók körében. X. Országos Sporttudományi Kongresszus, 2013. május 30-június 1. Nyíregyháza.
 2. Révész László, Csáki István, Géczi Gábor, Bognár József (2013): Az edző-sportoló kapcsolat az úszás sportágban. X. Országos Sporttudományi Kongresszus, 2013. május 30-június 1. Nyíregyháza.
 3. Kiszela Kinga, Bognár József, Révész László, Jávori Ildikó (2011): Óvodás korú gyermekek mozgásos állapotfelmérésének eredményei az Eleven Team Alapítványnál: Mozgáskoordinációs zavarok és az iskolaéretlenség összefüggései. 2011. május 18-20. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr.
 4. Révész László, Bognár József (2005): Az úszás helye és szerepe a tantervekben. V. Országos Sporttudományi Kongresszus. 2005. október 27-28. TF, Budapest.